ستاری در جمع فعالان بازرگانی ایران - شبکه‌ما

ستاری در جمع فعالان بازرگانی ایران رشد فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان با تعامل اتاق بازرگانی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری   

ستاری در جمع فعالان بازرگانی ایران

توضیحات:

ستاری در جمع فعالان بازرگانی ایران
رشد فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان با تعامل اتاق بازرگانی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری