دانشمندان چینی می گویند که موفق به ساخت سیستم غیرممکنی - شبکه‌ما

دانشمندان چینی می گویند که موفق به ساخت سیستم غیرممکنی بحث سیستم ای ام درایو (EmDrive) چند سالی است که در جریان است، با این وجود...

دانشمندان چینی می گویند که موفق به ساخت سیستم غیرممکنی

توضیحات:

دانشمندان چینی می گویند که موفق به ساخت سیستم غیرممکنی
بحث سیستم ای ام درایو (EmDrive) چند سالی است که در جریان است، با این وجود هنوز شایعات زیادی در مورد آن وجود دارد. اکنون دانشمندان چینی ادعا می کنند که پیشرفت زیادی در طراحی این سیستم اساسا غیر ممکن داشته اند.