دوربین ثبت حوادث جدید گوگل - شبکه‌ما

دوربین ثبت حوادث جدید گوگل دوربین گوگل کلیپس با قابلیت جالب که میتواند تحولی در عرصه دوربین های غیر حرفه ای باشد این دوربین حرکات شما...

دوربین ثبت حوادث جدید گوگل

توضیحات:

دوربین ثبت حوادث جدید گوگل
دوربین گوگل کلیپس با قابلیت جالب که میتواند تحولی در عرصه دوربین های غیر حرفه ای باشد این دوربین حرکات شما را تحلیل کرده و اگر احساس کند حرکتی مهم است از ان فیلم برداری میکند