ای صمیمی... سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی با صدای: محسن شکاری آهنگساز و تنظیم کننده: پویان رمضانی - شبکه‌ما

ای صمیمی سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی با صدای : محسن شکاری آهنگساز و تنظیم کننده: پویان رمضانی

ای صمیمی... سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی با صدای: محسن شکاری آهنگساز و تنظیم کننده: پویان رمضانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ای صمیمی

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

با صدای : محسن شکاری

آهنگساز و تنظیم کننده: پویان رمضانی