مصاحبه شهید چمران بعد از آزادسازی پاوه - شبکه‌ما

پس از پاکسازی و آزادسازی پاوه از دست نیروهای دموکرات شهید چمران به نقل وقایع در مقابل دوربین تلویزیونی میپردازد.

مصاحبه شهید چمران بعد از آزادسازی پاوه

توضیحات:

پس از پاکسازی و آزادسازی پاوه از دست نیروهای دموکرات شهید چمران به نقل وقایع در مقابل دوربین تلویزیونی میپردازد. از جمله وقایع: رشادت های مبارزان، سقوط فانتوم نیروی هوایی به خلبانی شهید نوژه، کشتار زخمی ها و بیماران در بیمارستان پاوه توسط دموکرات ها، کمک هوانیروز و سقوط هلیکوپتر هوانیروز