آموزش تغییر آیکون ها در منوی استارت ویندوز8 - شبکه‌ما

درسیستم های عامل ویندوز 8و ارتی میتوانید ایکون منوی استارت را به هرجابجا کردن ایکون  کلیک موس را روی ان نگه داریدو به هرجایی که...

آموزش تغییر آیکون ها در منوی استارت ویندوز8

دسته بندی ها:
توضیحات:

درسیستم های عامل ویندوز 8و ارتی میتوانید ایکون منوی استارت را به هرجابجا کردن ایکون  کلیک موس را روی ان نگه داریدو به هرجایی که میخواهید قراربگیرد بکشید .جهت انتقال یک ایکون ازیک طرف منوی استار به طرف دیگر تنهاکافیست انرا به سمت پایین صفحه نمایش بکشید تا صفحه منوی استارت کوچک شود و سپس انرا به جایی که میخواهید بکشید . برای ساختن گروه جدید ازایکون ها تنها کافیست تا یک ایکون را به سمت یک فضای خالی بین یک گروه یا به سمت پایین سمت چپ منو استارت بکشید وقتی که نوار نشانگر روشن شد میتوانید ایکون مورد نظررارها کنید با ماهمراه باشید .