فیلم دیده نشده: رهبر انقلاب خطاب به فرزند خردسال شهید مدافع حرم - شبکه‌ما

 فیلم دیده نشده: رهبر انقلاب خطاب به فرزند خردسال شهید مدافع حرم: "چطوری جناب سروان؟"...

فیلم دیده نشده: رهبر انقلاب خطاب به فرزند خردسال شهید مدافع حرم

دسته بندی ها:
توضیحات:

 فیلم دیده نشده: رهبر انقلاب خطاب به فرزند خردسال شهید مدافع حرم: "چطوری جناب سروان؟"...
سوال فرزند شهید از رهبری: اگر امام زنده بود از ایشان چه میخواستید؟
➕پاسخ حضرت آقا