آموزش نظامی به نوجوانان حزب الله - شبکه‌ما

اینطوری فرزندانشون رو از سنین پایین آموزش میدن که جهادها و عمادها ازش میاد بیرون و میشه قوات الرضوان

آموزش نظامی به نوجوانان حزب الله

توضیحات:

اینطوری فرزندانشون رو از سنین پایین آموزش میدن که جهادها و عمادها ازش میاد بیرون و میشه قوات الرضوان