افتادن بند باز از ارتفاع - شبکه‌ما

یک بندباز ۲۸ ساله در سیرک برزیل از ارتفاع زیاد سقوط کرد و به شدت مصدوم شد.        

افتادن بند باز از ارتفاع

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک بندباز ۲۸ ساله در سیرک برزیل از ارتفاع زیاد سقوط کرد و به شدت مصدوم شد.