بازی نید فوراسپید رولز - شبکه‌ما

ایا به اندازه ایی  در طول زندگی روز مره خود ماشین سواری میکنید ؟ایا برای تفریحی درخیابان های شهر و یا بیرون شهر چرخی میزنید؟ایا...

بازی نید فوراسپید رولز

دسته بندی ها:
توضیحات:

ایا به اندازه ایی  در طول زندگی روز مره خود ماشین سواری میکنید ؟ایا برای تفریحی درخیابان های شهر و یا بیرون شهر چرخی میزنید؟ایا همیشه رانندگی بدون مرز و محدودیت برای شما رویا بوده است ؟به هر حال فرقی نمیکند چون بازی نید فور اسپید رولز چیزی فراترازاین هارا برای شما قرار میدهد .نید فور اسپیدرولز ماجرهای بسیار نفس گیررا روایت میکند که شما میتوانید از تجربه کردن انها بسیارلذت ببرید سال هاست که ساخت بازیهای سبک مسابقه ایی تبدیل به سنتی بزرگ درصنعت بازی شده است یقینا هرکس که با سبک اتومبیل رانی سرعتی و نبرد های خیابانی با ماشین های لوکس خاطره دارد نام سری نید فور اسپید را میشناسدبا ماهمراه باشید در ویدیو بازی نیدفور اسپید رولز