مستند قتل فجیع وهولناک جوان مهابادی صادق برمکی - شبکه‌ما

جوان مهابادی به نام صادق برمکی که توسط دوستانش کشته وبعد سوزانده میشود 4 نفر از دوستانش که در قتل صادق دست داشتند توسط نیروهای...

مستند قتل فجیع وهولناک جوان مهابادی صادق برمکی

توضیحات:

جوان مهابادی به نام صادق برمکی که توسط دوستانش کشته وبعد سوزانده میشود 4 نفر از دوستانش که در قتل صادق دست داشتند توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدن جززیات بیشتر در مستد از شبکه خبر که در بالا مشاهده می کنیید