اولین دیدار آقای مجری با آقای عزیزم ببخشید - شبکه‌ما

آقای ببخشید اومدن اینجا که کار بکنن. خوب باشه ایرادی نداره.

اولین دیدار آقای مجری با آقای عزیزم ببخشید

دسته بندی ها:
توضیحات:
آقای ببخشید اومدن اینجا که کار بکنن. خوب باشه ایرادی نداره. الان ایم عیده، برای ما مهمان می آید و ممکنه که ما نرسیم پذیرایی کنیم. ببینیم می تونن کار کنن یا نه. آقای ببخشید شما لطف کنید، برید از آشپزخانه یه لیوان آب برای من بیارید. آب گرم باشه یا ولرم باشه یا سرد؟ آب سرد باشه آب سرد از شیر بیارم یا از یخچال؟ از یخچال از یخچال با بطری بیارم یا بی بطری؟ بدون بطری دیگه توی لیوان بریزم یا با پارچ بیارم؟ نه. توی لیوان بریزید با یخ یا بی یخ؟ با یخ بیارین بعد حباب روی لیوان باشه یا حباب روی لیوان نباشه؟...