آواز خواندن ابی در سریال شاهگوش - شبکه‌ما

وقتی دلگیری و تنها. غربت تموم دنیا از دریچه قشنگ چشم روشنت میباره وقتی دلگیری و تنها.

آواز خواندن ابی در سریال شاهگوش

دسته بندی ها:
توضیحات:
وقتی دلگیری و تنها. غربت تموم دنیا از دریچه قشنگ چشم روشنت میباره وقتی دلگیری و تنها. غربت تموم دنیا از دریچه قشنگ چشم روشنت میباره آقا شبنما... خانوما میگن قرش کمه قرش باید چجوری باشه؟ ملوس باشه. ملوس باشه شاباش شاباش بزار تو جیباش اینجا تهرون چه خیالی کردی؟ محله شمرونه چه خیالی کردی؟ صاحب قرونه چه خیالی کردی؟ لقمون لقمونه چه خیالی کردی؟ محله شمرونه چه خیالی کردی؟ صاحب قرونه چه خیالی کردی؟ چرا وایسادی؟ پاشو پولا رو جمع کن دیگه. 3، 2، 1. زیلو ما چه کردم...