آزاده نامداری: روانشناسی خلاقیت در کودکان - شبکه‌ما

آزاده نامداری: روانشناسی خلاقیت در کودکان   شناسایی نقات قوت کودکان از جمله مهمترین مسئولیت های والدین می باشد.

آزاده نامداری: روانشناسی خلاقیت در کودکان

توضیحات:

آزاده نامداری: روانشناسی خلاقیت در کودکان
 

شناسایی نقات قوت کودکان از جمله مهمترین مسئولیت های والدین می باشد. طبعا خلاقیت یکی از موهبت های الهی است که به فرزندان شما هدیه شده و باید در مسیر صحیح استفاده شود.