کتاب صوتی اثر مرکب - دارن هاردی - شبکه‌ما

اثر مرکب - دارن هاردی آغاز جهشی در زندگی ,موفقیت و درآمد شما www.shadenco.

کتاب صوتی اثر مرکب - دارن هاردی

دسته بندی ها:
توضیحات:

اثر مرکب - دارن هاردی

آغاز جهشی در زندگی ,موفقیت و درآمد شما

www.shadenco.com

 استراتژی هایی در مورد کسب هر هدفی و برتری یافتن در مقابل هر رقیبی و تسخیر نیروی تکانش

از جهاتي كتاب “اثر مركب” نوشته “دارن هاردي” را ميتوان جان كلام كتاب هايي دانست كه در دهه هاي گذشته در زمينه ي توانمند سازي و رسيدن به موفقيت منتشر شده اند . شايد به همين خاطر باشد كه شماري از نامآورترين اساتيد جهاني اين رشته ،نظرشان را در مورد اين كتاب نوشته ان و همگان را به مطالعه ي دقيق و حتي چند باره ي آن دعوت كرده اند. هيچ بعيد نيست در سال هاي آينده گروه هايي در فضاهاي آن لاين و آف لاين شكل بگيرند كه حامل انديشه اثر مركب باشند.

 مهم نیست چه چیزی یاد می گیرید  و یا از چه استراتژی و تاکتیکی استفاده می کنید موفقیت در نتیجه ی اثر مرکب به دست می آید.

 

سمینار تصویری باورهایی برای یک زندگی موفق – دارن هاردی 

 سمینار تصویری پیغامی  سری  برای موفقیت – دارن هاردی 

سمینار تصویری اتصال فروش - دارن هاردی 

سمینار تصویری سمینار اثر مرکب - دارن هاردی