دوربین مخفی مرگبار - شبکه‌ما

اگر روزی در مقابل یک رویداد عجیب و غیر منتظره قرار بگیرید و پس از آن متوجه شوید که همه چیز دوربین مخفی و یک...

دوربین مخفی مرگبار

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگر روزی در مقابل یک رویداد عجیب و غیر منتظره قرار بگیرید و پس از آن متوجه شوید که همه چیز دوربین مخفی و یک شوخی بوده چه عکس العملی نشان می دهید. البته همه در لحظه اول می خندند ولی از درون احساس بازی خوردن و تمسخر قوه منطق شان را دارند که چندی بعد از آن لبخند به سراغ فرد می آید.

حال این شوخی هر چه قدر بزرگ تر باشد ، می تواند عکس العمل ثانویه بسیاری تند و جدی ای داشته باشد و برای همین است که همیشه تنها چند لحظه بعد از لو رفتن شوخی را از فرد به نمایش می گذارند. البته در خارج از ایران که برخی گروه ها که این ویدئو ها را می سازند برای دلجویی از این افراد هدایای قابل قبولی به آنان ارائه می دهند تا بخشی از دلخوری و خشم آنان فروکش کند. در این ویدئو یکی از سنگین ترین و عذاب آور ترین شوخی ها را با چند نفر می کنند و در پایان به آنان 1690 یورو می دهند تا خیلی این افراد عصبانی نباشند.