زردپره‌ی راه راه - شبکه‌ما

زردپره‌ی راه راه 14 سانتی‌متر طول دارد پر و بالش حنایی مایل به نخودی است. در پرنده‌ی بالغ نیم نوک پایینش به رنگ زرد است.

زردپره‌ی راه راه

دسته بندی ها:
توضیحات:

زردپره‌ی راه راه 14 سانتی‌متر طول دارد پر و بالش حنایی مایل به نخودی است. در پرنده‌ی بالغ نیم نوک پایینش به رنگ زرد است. لبه‌ی بیرونی پرهای دم به رنگ نخودی، شکم و زیر دم به رنگ حنایی نخودی روشن‌تر می‌باشد. روتنه رگه‌رگه و پوشپرهای بالش حنایی قهوه‌ای و کمرنگ است. پرنده‌ی ماده با رنگ آمیزی کمرنگ‌ترش شبیه پرنده‌ی نر است