«ملکه» برنده بیشترین جوایز شانزدهمین جشن خانه سینما - شبکه‌ما

«ملکه» برنده بیشترین جوایز شانزدهمین جشن خانه سینما  بازیگر+بازیگران+اخبار بازیگران+حاشیه+حاشیه های خبری+حاشیه های بازیگران+بازیگر ایرانی+بازیگر زن+بازیگر مرد+  

«ملکه» برنده بیشترین جوایز شانزدهمین جشن خانه سینما

توضیحات:

«ملکه» برنده بیشترین جوایز شانزدهمین جشن خانه سینما 

بازیگر+بازیگران+اخبار بازیگران+حاشیه+حاشیه های خبری+حاشیه های بازیگران+بازیگر ایرانی+بازیگر زن+بازیگر مرد+