شنا با نهنگ - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

شنا با نهنگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

بیشتر افراد دوست دارند که با نهنگ ها شنا کنند و این برای آنها به مانند یک آرزو می ماند و فرصتی است که به همه افراد نمی رسد.

در این کلیپ شما می توانید تماشا کنید که فرزندان یک خانواده  با این پستاندار با شکوه بزرگ شده اند و بار ها با او شنا کرده اند.

این فرزندان که این لحظات خاص و زیبا را به پدر و مادر خود مدیون هستند از همان دوران کودکی توسط پدر و مادر به برای شنا به عمق آب می رفتند و در آنجا با نهنگ ها به شنا کردن می پرداختند.

البته نباید فراموش کرد که بیشتر پدر و مادر ها به فررزندان خود اجازه نمی دهند که با یک نهنگ 40 تنی به شنا کردن مشغوول شوند انها این کار را خطرنام می دانند.

اما عقیده این پدر و مادر متفاوت است و آنها باور دارند که این کار خطرناک نیست .

در کل شنا در کنار یک نهنگ بزرگ حسی خاص خواهد بود.