دوربین مخفی قاتل در میان بوته ها - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی قاتل در میان بوته ها را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین...

دوربین مخفی قاتل در میان بوته ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی قاتل در میان بوته ها را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی شما مردی را می بیند که یک  جسد انسان را روی نیمکتی قرار داده است به طوری که افرادی که در حال عبو رهستند فکر کنند که او یک انسان واقعی است.

او برای ای که افرد به او شک نکنند این کار را در شب انجام داده است و تشخیص مصنوعی بودن جس کم است .

سپس خود او در میان بوته ها مخفی می شود و در لحظه مناسب بیرون می پرد و با تبری که در دست دارد به جسد مصنوعی ضربه ای محکم وارد می کند افراد با مشاهده این صحنه  هول می کنند و سعی در فراردارند.

مرد نیز بعد از زدن ضربه به جسد مصنوعی به دنبال افراد می رود.

به همین دلیل در هنگام فرار افراد بار ها به زمین می خورند و صحنه های جالب و خنده داری به وجود می آید که مشاهده آن ها خالی از لطف نیست.