سرکار گذاشتن گربه ها - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

سرکار گذاشتن گربه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

سرکار گذاشتن گربه ها

در این کلیپ شما دو گربه را مشاهده می کنید که یکی از گربه ها در کنار مانیتوری که در حال پخش فیلمی از پرنده ها است نشسته است و سعی دراد که آنها را بگیرد او دائم به مانیتور ضربه می زند تا بتواند آنها را به چنگ بیاورد ولی نمی داند که آنها وجود ندارد.

اما در این بین گربه دیگر سعی در متوقف کردن  گربه دارد و مانع او می شود شاید او فهمیده است که تصاویر پرندگان واقعی نیست به خاطر همین جلوی گربه دیگر را می گیرد.

گربه همچنان به تلاش خود ادامه می دهد تا پرنده ها را شکار کند اما کلافه می شود.

در این هنگام تصویر تغییر می دهند و این بار ماهی ها را نشان می دهند گربه دوباره شروع به ضربه زدن به مانیتور می کند

و همچنان این داستان ادامه دارد .گربه اولی در تلاش برای بدست آوردن طعمه و گربه دوم سعی در متوقف ساختن گربه اول که کار بیهوده ای دارد انجام می دهد.