درمان کم خونی با دکتر سید حسن ضیایی - شبکه‌ما

درمان کم خونی با دکتر سید حسن ضیایی اگر کم خونی فقر آهن دارند اینجا سیب درختی یا آب سیب ، عسل، خرما،اینها در دسترس همه...

درمان کم خونی با دکتر سید حسن ضیایی

توضیحات:

درمان کم خونی با دکتر سید حسن ضیایی

اگر کم خونی فقر آهن دارند اینجا سیب درختی یا آب سیب ، عسل، خرما،اینها در دسترس همه هست مصرف کنند