آموزش ویندوز 8 - قسمت 4 - استارت اسکرین Start Screen - شبکه‌ما

در قسمت های قبلی این آموزش با استارت اسکرین، نوار چارم و نحوه حرکت بین برنامه های رابط کاربری مترو آشنا شدیم.

آموزش ویندوز 8 - قسمت 4 - استارت اسکرین Start Screen

دسته بندی ها:
توضیحات:
در قسمت های قبلی این آموزش با استارت اسکرین، نوار چارم و نحوه حرکت بین برنامه های رابط کاربری مترو آشنا شدیم. اما Start Screen یا اولین محیطی که در ویندوز را مشاهده می کنیم، چطور می توان سفارشی کرد. در مورد Tileها یا همان App های ویندوز صحبت کردیم. این Tileها را هرطور که بخواهیم میتوانیم تغییر دهیم. برای مثال فرض کنید که می خواهیم، برنامه Mail دارای Tile کوچک باشد. برای این کار، یک بار بر روی آن Tile کلیک راست می کنیم و گزینه Smaller را انتخاب می کنیم. برای بزرگ کردن Tile یک بار روی آن کلیک راست می کنیم و گزینه Large را انتخاب کنید.