پرتاب چاقو به وسط پیشانی - شبکه‌ما

اصابت چاقو به وسط پیشانی جوانی که خود را فرد ماهری در زدن هدف میدانست اینبار با پرتاب چاقو به کنار سر یه نفر فاجعه به...

پرتاب چاقو به وسط پیشانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

اصابت چاقو به وسط پیشانی

جوانی که خود را فرد ماهری در زدن هدف میدانست اینبار با پرتاب چاقو به کنار سر یه نفر فاجعه به بار آورد