حمله اژدهای komodo به گوزن - شبکه‌ما

گوزنی که در حال استراحت بود ناگهان با گازگرفتن komodo غافلگیر شده و پا به فرار گذاشت ولی به دلیل انتقال سم به بدن نتونست مدت...

حمله اژدهای komodo به گوزن

دسته بندی ها:
توضیحات:

گوزنی که در حال استراحت بود ناگهان با گازگرفتن komodo غافلگیر شده و پا به فرار گذاشت

ولی به دلیل انتقال سم به بدن نتونست مدت زیادی دوام بیاره و سرانجام طعمه اژدهای komodo میشه