فیلم برگردان های عجیب و جالب! - شبکه‌ما

در سینما و به خصوص در گذشته ی نه چندان دور ، از تکنیک برگرداندن فیلم برای خلق صحنه های جالب بسیار استفاده می شد...

فیلم برگردان های عجیب و جالب!

دسته بندی ها:
توضیحات:

در سینما و به خصوص در گذشته ی نه چندان دور ، از تکنیک برگرداندن فیلم برای خلق صحنه های جالب بسیار استفاده می شد . اما این تکنیک به سرعت جای خود را به انیمیشن های کامپیوتری داد و به همین جهت امروزه بیشتر فیلم ها دیگر از این تکنیک استفاده نمی کنند و به جای آن کیفیت کار خود را با استفاده از انیمیشن افزایش می دهند . در این ویدیو اما شما شاهد تعداد صحنه ی جالب با استفاده از تکنیک برگرداندن فیلم خواهید بود . این پسر نوجوان از صحنه هایی که به نظرش جالب بوده فیلم تهیه کرده و آنها را به صورت برگردان در اختیار شما قرار داده است .