روشن کردن صحیح اتومبیل - شبکه‌ما

چرا از واکسن رانندگی استفاده نمی کنید ؟!!! - آئین نامه به صورت فیلم و انیمیشن - کلیه نکات رانندگی حرفه ای - کلیه نکات فنی خودرو - قوانین...

روشن کردن صحیح اتومبیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

چرا از واکسن رانندگی استفاده نمی کنید ؟!!!

- آئین نامه به صورت فیلم و انیمیشن
- کلیه نکات رانندگی حرفه ای
- کلیه نکات فنی خودرو
- قوانین جدید رانندگی
- راهنمای مسیر سفر
- نقاط حادثه خیز راهها
- آب و هوا
و کلی امکانات دیگه که ظرف مدت کمتر از یک هفته از شما یک راننده با تجربه میسازه

www.drive.ipishkhan.org