کلیپ توپ پینگ پونگ - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

کلیپ توپ پینگ پونگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

کلیپ توپ پینگ پونگ

در این کلیپ شما افرادی را مشاهده می کنید که راهی طولانی برای سپری کردن یک توپ پینگ پنگ درست کرده اند که بسیار جالب و دیدنی است.

در ابتدای کار آنها توپ را در مسیر قرار می دهند و سپس بدون هیچ دخالتی توپ پینگ پونگ شروع به پیمودن مسیر می کند آنها در طول مسیر از وسایل و ابزار های جالبی استفاده کرده اند تا همه چی طبق نقشه پیش برود و توپ پینگ پنگ درست مراحل را سپری کند تا به مرحله آخر برسد.

در یکی از مرحله ها توپ پینگ پ.نگ باعث شروع یک دومینو می شود و پایان دومینو باعث ظربه زدن به توپی دیگر می شود و در نهایت توپ پینگ پونگ در داخل یه تور وارد می شود که هدف افراد نیز همین بوده است و شروع به خوشحالی و خندیدن می کنند.چرا که اگر یک مرحله انجام نمی شد این کلیپ زیبا و دیدنی ساخته نمی شد .