دوربین مخفی ربات - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی ربات  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی دختر کوچکی را...

دوربین مخفی ربات

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی ربات  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی دختر کوچکی را مشاهده می کنید که در کنار یک بستنی ساز ایستاده است .بستی ساز به شکل یک ربات انسان نما ساخته شده است هنگامی که او دسته را به پایین می کشد تا بسنی بریزد عمل نمی کند و سپس ضربه ای به بستی ساز می زند و او نیز ضربه ای به دختر می زند.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند او بنری با عنوان بستی رایگان آماده کرده است و از افراد می خواهد که مجانی بستی میل کنند.

افراد به طرف بستی ساز می روند و شروع به فشردن اهرم می کنند ولی بستی ریخته نمی شود آنها  دوباره سعی می کنند ولی فایده ای  ندراد تا اینکه عصبانی شده و ضربه ای به بستی ساز می زنند

در همین لحظه بستنی ساز نیز به حرکت درآمده و به آنها ضربه می زند افراد می ترسند و شوکه می شوند صحنه های جالب و خنده داری را به وجود می آید.