دوربین مخفی مبارزه - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی مبارزه  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی که ایده ی...

دوربین مخفی مبارزه

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی مبارزه  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی که ایده ی آن را از فیلمی گرفته اند شما شاهد هستید که افرادی که مسئول اجرای دوربین مخفی هستند به مانند فیلمی که ایده این دوربین مخفی را از آن گرفته اند آماده شده اند یک فرد کت و شلواری را می بیند که در حال صحبت کردن با پسر جوانی است .

سپس افراد معمولی که وارد کافه می شوند و درست بعد از آن تعدادی زیادی جوان که  نقش منفی های این دوربین مخفی را دارند آنها به میز فرد کشت و شلواری نزدیک می شوند و قصد درگیری دارند .

او از جای خود بلند می شود و در کافه را قفل می کند سپس مبارزه بین او و افراد جوان شروع می شود افراد  عادی ترسیده اند اما جرات ندارند که قفل در را باز کنند و از آنجا فرار کنند پس در جایی مخفی می شوند.

در پایان نیز مرد کت وشلواری هنگامی که همه را شکست داد به طرف افراد عادی می آید و به آنها می گوید که این یک دوربین مخفی است.