ربات ها - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

ربات ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

ربات ها

در این کلیپ شما را با آخرین ربات های ساخته شده چهار پا آشنا می کنیم.

رباتی که در این کلیپ مشاهده می کنید الگو برداری شده از سگ می باشد و می تواند در زمینه های مختلفی به انسان ها کمک کند.

در این کلیپ به  توانایی های این ربات اشاره می شود و ان ها مورد تست قرار می گیرند.

ربات می تواند به راحتی بدون اینکه تعادل خود را از دست دهد به مسیر خود ادامه دهد حتی هنگامی که ضربه ای ناگهانی به ربات وارد می شود او نمی افتد و تعادل خود را حفط می کند.

سپس بایداز پستی  بلندی های زمین به سلامت عبور کند برای مثال  از سراشیبی ها سقوط نکند و بلندی ها را نیز بتواند رد کند.

سپس امتحان بالا رفتن از پله ها می رسد که در این امتحان نیز قبول می شود.در آخر نیز ربات با سرعت می دود و تعادل خود را از دست نمی دهد.