خم کردن چنگال با قدرت ذهن - شبکه‌ما

تله کنیزی با خم کردن چنگال فقط باید تمرکز زیادی داشته باشی تا بتونی انجام بدی من خودم این کار کردم البته این نه یه...

خم کردن چنگال با قدرت ذهن

دسته بندی ها:
توضیحات:
تله کنیزی با خم کردن چنگال فقط باید تمرکز زیادی داشته باشی تا بتونی انجام بدی من خودم این کار کردم البته این نه یه کار دیگه قدرت تله کینزی واقعی است و همون امواج مغز که شما روی اون تمرکز میکنید و هر چه تمرکز بیشتر باشه این امواج قویتر خواهد بود