نجات کودکی کرد از زیر آوار توسط ماموران امداد - شبکه‌ما

کودک سرپل ذهابی که بیشتر 5 یا 6 سال ندارد زیر آوار گیر کرده و ماموران تلاش می کنند که او را نجات دهند.

نجات کودکی کرد از زیر آوار توسط ماموران امداد

دسته بندی ها:
توضیحات:

کودک سرپل ذهابی که بیشتر 5 یا 6 سال ندارد زیر آوار گیر کرده و ماموران تلاش می کنند که او را نجات دهند. گفته می شود مادر این کودک فوت کرده است.