صحبت های محمود احمدی نژاد درمورد مسکن مهر مناطق زلزله زد غرب کشور - شبکه‌ما

خبرنگاری از دکتر محمود احمدی نژاد که برای همدردی با زلزله زده ها به روستای آبدالان سرپل ذهاب سفر کرده بود، در مورد مرگ تعدادی...

صحبت های محمود احمدی نژاد درمورد مسکن مهر مناطق زلزله زد غرب کشور

توضیحات:

خبرنگاری از دکتر محمود احمدی نژاد که برای همدردی با زلزله زده ها به روستای آبدالان سرپل ذهاب سفر کرده بود، در مورد مرگ تعدادی از هموطنان در مسکن مهر سوال کرد.