ثروتمدانی که با حمام نفت میتوانند بیماری های خود را درمان کنند - شبکه‌ما

یک مرکز درمانی در باکو اقدام به ساخت یک حمام نفت کرده است که علاوه بر قشر مرفه آذربایجان، مراجعه کنندگانی از دیگر قاره‌های جهان...

ثروتمدانی که با حمام نفت میتوانند بیماری های خود را درمان کنند

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک مرکز درمانی در باکو اقدام به ساخت یک حمام نفت کرده است که علاوه بر قشر مرفه آذربایجان، مراجعه کنندگانی از دیگر قاره‌های جهان نیز دارد. به گفته پزشکان این مرکز، حمام نفت خام می‌تواند تا 70 بیماری مختلف را درمان کند