طراحی روشنایی خیابان ها و معابر در نرم افزار DIALux - شبکه‌ما

آدرس دریافت بسته:http://mohandesbartar.ir/dss1485 یکی از مهمترین فاکتور های تاثیر گزار بر امنیت جاده ای روشنایی است.

طراحی روشنایی خیابان ها و معابر در نرم افزار DIALux

دسته بندی ها:
توضیحات:

آدرس دریافت بسته:http://mohandesbartar.ir/dss1485 یکی از مهمترین فاکتور های تاثیر گزار بر امنیت جاده ای روشنایی است. وجود نور کافی در سطح جاده ها و خیابان ها میزان تصادفات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. در این آموزش طراحی روشنایی خیابان و معابر مربوط آن در چندین گام بررسی می گردد. در گام دوم تعیین جزئیات مسیر و ویژگی های آن از جمله عرض خیابان، تعداد باند و تعیین مسیر های پیاده رو، مسیر ویژه