کشف آثاری دیگر از پیکاسو - شبکه‌ما

آثاری مخفی از نقاش معروف پابلو پیکاسو که متعلق به سال 1901 میباشد توسط دانشمندان یافت شد.

کشف آثاری دیگر از پیکاسو

دسته بندی ها:
توضیحات:

آثاری مخفی از نقاش معروف پابلو پیکاسو که متعلق به سال 1901 میباشد توسط دانشمندان یافت شد. کارشناسان هنری در نمایشگاه فیلیپس واشینگتون با استفاده از تکنولوژی مادون قرمز بر روی این اثر گزارش میدهند که این نقاشی تصویر مردی را به حالت تعظیم کرده و خمیده نشان میدهد که سرش را به روی شانه خود گذاشته است. پیکاسو این آثار را در زمانی که در پاریس بود و در دورانی که معروف به دوران آبی اوست ترسیم کرده است.

دوره آبی پیکاسو بین سالهای 1900 تا 1904 است که او در آثار خود از سایه های آبی و آبی-سبز استفاده می کرد. نقاشی اتاق آبی وی از سال 2008 موضوع تحقیق و پژوهش کارشناسان در بسیاری از دانشگاههای و مراکز تحقیقاتی هنری قرار گرفته است.

در نقاشی دیگری تصویر مردی را نشان میدهد که کت برتن دارد و صورت ریشدار خودرا به دستش تکیه داده و سه انگشتر بر دست دارد. کارشناسان معتقدند که این اثر کمی قبل از نقاشی اتاق آبی به تصویر کشیده شده است. تحقیقات برای کشف اینکه این چهره متعلق به کیست همچنان ادامه دارد.