گشتی در سعدیه - شبکه‌ما

آرامگاه سعدی که آنرا سعدیه می نامند در شیراز قرار دارد. سعدی شاعر بزرگ ایرانی در سالهای 568 یا 588 -671 هجری شمسی می زیست.

گشتی در سعدیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

آرامگاه سعدی که آنرا سعدیه می نامند در شیراز قرار دارد. سعدی شاعر بزرگ ایرانی در سالهای 568 یا 588 -671 هجری شمسی می زیست. سعدیه در گذشته خانقاه سعدی بوده که پس از مرگ او را در همانجا دفن کرده اند. در محوطه ی مقبره گورستانی ست که بزرگانی چون شوریده شیرازی درآن دفن شده اند. زیربنای اصلی این آرامگاه 257 مترمربع می باشد. در محوطه این آرامگاه باغی زیبا قرار دارد که به  سبک ایرانی گلکاری و درختکاری شده است. همچنین حوضی قرار دارد که مردم در آن برای برآورده شدن حاجاتشان  سکه می اندازند. عاشقان سعدی برای زیارت و دیدار وی به سعدیه رفته و ابیات و قصیده های زیبای وی را که در تمام ضلع های آرامگاه حک شده نظاره میکنند.