حضور نماینده ویژه رهبری در میان زلزله زدگان - شبکه‌ما

حضور نماینده ویژه رهبری در میان زلزله زدگان  

حضور نماینده ویژه رهبری در میان زلزله زدگان

توضیحات:

حضور نماینده ویژه رهبری در میان زلزله زدگان