خدمات داوطلبانه جوانان اروپایی به کودکان بیمار - شبکه‌ما

شاید امروزه کمتر شاهد این موضوع باشیم که کسانی بصورت داوطبانه در امور خدماتی به مردم  بصورت رایگان شرکت کنند .

خدمات داوطلبانه جوانان اروپایی به کودکان بیمار

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاید امروزه کمتر شاهد این موضوع باشیم که کسانی بصورت داوطبانه در امور خدماتی به مردم  بصورت رایگان شرکت کنند . اما گروهی از جوانان در ترانسیلوانی رومانی تصمیم گرفته اند که یک سال از عمر خودشون رو صرف شاد کردن و سرگرم کردن کودکان بستری در بیمارستان کنند . این گروه در دفتر کاری که برایشان در نظر گرفته شده با هم فکری ایده هایی متفاوت برای شاد و سرگرم کردن کودکان خلق می کنند . جالب است که این گروه هنگام کار با کودکان حتی نمی دانند که کودکان چه بیماری هایی دارند که باعث پیش داوری آنها در سطح توانایی کودک نشود . آنها فقط وقت این کودکان بیمار رو پر می کنند .