ورزش اسپیک بال Ogres Heroes vs Sottovalutato Game 1 Spikeball Roundnet Nat - شبکه‌ما

ورزش اسپیک بال Ogres Heroes vs Sottovalutato Game 1 Spikeball Roundnet Nat   بازی اسپیک بال Spikeball یک نسخه اصلاح شده  والیبال دو به دو  می باشد که ...

ورزش اسپیک بال Ogres Heroes vs Sottovalutato Game 1 Spikeball Roundnet Nat

توضیحات:

ورزش اسپیک بال Ogres Heroes vs Sottovalutato Game 1 Spikeball Roundnet Nat
 

بازی اسپیک بال

Spikeball یک نسخه اصلاح شده  والیبال دو به دو  می باشد که  در سال 1989 توسط ایوان سلارز ایجاد شده و در سال 1990 به علت عدم استقبال رها شده است. از سال 2008  تا کنون  £شرکت کانکاکی آمریکا  و Spikeball  اروپا ورزشی ، بازاریابی روی این ورزش را به عنوان یک سرگرمی آغاز کردند .

بازی در فرم استاندارد چهار نفره با یک توپ و سبد = ترامپلاین انجام میشود . البته بازی  دو نفره و شش نفره هم انجام می شود . بازی  کاملا مشابه والیبال برگزار میشود . به این صورت است که بازیکن تیم  شروع کننده بایذ یک ضربه توپ را به تور ترامپلاین بزند و بازیکن تیم مقابل باید با نهایتا سه ضرب توپ را مجددا به ترامپلاین برساند و به همین روش بازی ادامه پیدا مکیند تا زمانیکه یک تیم تخلف کند و با امتیاز ست شماری برنده و بازنده مشخص شوند . عدد گل زده در ست شماری مشابه والیبال می باشد .