ورزش اسپیک بال Hilltop vs The Bothers Zimm Pool Play Spikeball Roundnet Nat - شبکه‌ما

ورزش اسپیک بال Hilltop vs The Bothers Zimm Pool Play Spikeball Roundnet Nat   بازی اسپیک بال Spikeball یک نسخه اصلاح شده  والیبال دو به دو  می باشد...

ورزش اسپیک بال Hilltop vs The Bothers Zimm Pool Play Spikeball Roundnet Nat

توضیحات:

ورزش اسپیک بال Hilltop vs The Bothers Zimm Pool Play Spikeball Roundnet Nat
 

بازی اسپیک بال

Spikeball یک نسخه اصلاح شده  والیبال دو به دو  می باشد که  در سال 1989 توسط ایوان سلارز ایجاد شده و در سال 1990 به علت عدم استقبال رها شده است. از سال 2008  تا کنون  £شرکت کانکاکی آمریکا  و Spikeball  اروپا ورزشی ، بازاریابی روی این ورزش را به عنوان یک سرگرمی آغاز کردند .

بازی در فرم استاندارد چهار نفره با یک توپ و سبد = ترامپلاین انجام میشود . البته بازی  دو نفره و شش نفره هم انجام می شود . بازی  کاملا مشابه والیبال برگزار میشود . به این صورت است که بازیکن تیم  شروع کننده بایذ یک ضربه توپ را به تور ترامپلاین بزند و بازیکن تیم مقابل باید با نهایتا سه ضرب توپ را مجددا به ترامپلاین برساند و به همین روش بازی ادامه پیدا مکیند تا زمانیکه یک تیم تخلف کند و با امتیاز ست شماری برنده و بازنده مشخص شوند . عدد گل زده در ست شماری مشابه والیبال می باشد .