ویدیو نادر از ماهی گرفتن گرگ از اب در حیات وحش - شبکه‌ما

ویدئو زیر لحظاتی از رفتار عجیب یک گرگ را نشان می دهد که به تقلید از دو خرس، شروع به شکار ماهی از رودخانه کم...

ویدیو نادر از ماهی گرفتن گرگ از اب در حیات وحش

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئو زیر لحظاتی از رفتار عجیب یک گرگ را نشان می دهد که به تقلید از دو خرس، شروع به شکار ماهی از رودخانه کم عمق می کند! این گرگ پس از تمرکز چند دقیقه ای روی رفتار و حرکات خرس های روبرویش، در تقلید از آنها و در کمال تعجب، موفق به صید ماهی می شود. به نظر می رسد رودخانه عمقی در حدود یک متر داشته باشد و ماهی های قزل آلا به راحتی از داخل آب قابل مشاهده هستند.