سرقت مسلحانه از طلافروشی با لباس نیروی انتظامی - شبکه‌ما

این ویدیوی ناراحت کننده داستان سرقت مسلحانه ی سارقی با لباس نیروی انتظامی از یک طلا فروشی است .

سرقت مسلحانه از طلافروشی با لباس نیروی انتظامی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ویدیوی ناراحت کننده داستان سرقت مسلحانه ی سارقی با لباس نیروی انتظامی از یک طلا فروشی است . پدیده ی سرقت مسلحانه در جهان امر تازه و غیر قابل باوری نیست اما این کار باعث می شود تا نیروهای امنیتی یک کشور مجبور به خشونت بیشتر و همچنین دقت بیشتری در عملکرد خود باشند . اما کار زمانی دچار مشکل می شود که شخصی سعی داشته باشد با لباس نیروی انتظامی و نیرویی که مسئول حفاظت از مردم است ، بخواهد از خود آنها سوء استفاده کند . این ویدیو یکی از این موارد ناراحت کننده را برای شما به تصویر می کشد .