فرشته های کوچک با دل های بزرگ...!!! - شبکه‌ما

این ویدیو رو حتما ببینید.... هرساله بیش از نیاز جمعیت کل دنیا غذا تولید میشود. با این حال سالی 3.

فرشته های کوچک با دل های بزرگ...!!!

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ویدیو رو حتما ببینید....

هرساله بیش از نیاز جمعیت کل دنیا غذا تولید میشود.

با این حال سالی 3.5میلیون کودک در دنیا بدون غذا میمیرند

ما باید از آنها یاد بگیریم که غذا رو هم به اشتراک بگذاریم