کواکبیان: آقای احمدی‌نژاد! قیافه شما به آزادی و دموکراسی نمی‌خورد! به مجلس توهین نکنید! - شبکه‌ما

کواکبیان: آقای احمدی‌نژاد! قیافه شما به آزادی و دموکراسی نمی‌خورد! به مجلس توهین نکنید!

کواکبیان: آقای احمدی‌نژاد! قیافه شما به آزادی و دموکراسی نمی‌خورد! به مجلس توهین نکنید!

دسته بندی ها:
توضیحات:
کواکبیان: آقای احمدی‌نژاد! قیافه شما به آزادی و دموکراسی نمی‌خورد! به مجلس توهین نکنید!