شکار گوزن در ارتفاعات کوه توسط عقاب - شبکه‌ما

شکار گوزن در ارتفاعات کوه توسط عقاب پس از صید طعمه، با پرتاب کردن آن از صخره باعث ضربه مغزی و تلف شدن شکار میشه.

شکار گوزن در ارتفاعات کوه توسط عقاب

دسته بندی ها:
توضیحات:

شکار گوزن در ارتفاعات کوه توسط عقاب

پس از صید طعمه، با پرتاب کردن آن از صخره باعث ضربه مغزی و تلف شدن شکار میشه.