حادثه هنگام فیلمبرداری فیلم خوابم میاد - شبکه‌ما

حادثه هیچوقت خبر نمیکنه . اگه دقت نکنیم از خیلی  از اتفاق های ساده هم نمیتونیم جون سالم در ببریم .

حادثه هنگام فیلمبرداری فیلم خوابم میاد

دسته بندی ها:
توضیحات:

حادثه هیچوقت خبر نمیکنه . اگه دقت نکنیم از خیلی  از اتفاق های ساده هم نمیتونیم جون سالم در ببریم . سهلنگاری یکی از عواملیه که انسان ها رو دچار حادثه میکنه. امروز کلیپی رو براتون اماده کردیم که سهلنگاری رو براتون به عینه تعریف میکنه . عوامل فیلمی که در حال فیلمبرداری سکانسی از فیلمنامه هستند و همه وسایل و امکانات رو فراهم میکنن تا شروع به فیلم برداری کنن . این فیلم که اسمش "خوابم میاد" هستش رو رضا عطاران کارگردانی میکرد . صحنه از آنجایی آغاز میشد که خانم مریلا زارعی در ماشین حضور داشت و ماشین هم دقیقا فاصله کمی با دره ای که اون حوالی بود قرار داشت . در حین فیلم برداری و زمانی که ماشین دوم به صحنه اضافه میشه ؛ برخورد نا چیزی با ماشین جلوئی داره و همین باعث میشه که .... حتما کلیپ رو مشاهده کنید.