مجسمه های منعطف - شبکه‌ما

این نوع مجسمه های انعطاف پذیر از لایه های به هم فشرده شده ساخته شده و حالت ارتجاعی دارند.

مجسمه های منعطف

دسته بندی ها:
توضیحات:

این نوع مجسمه های انعطاف پذیر از لایه های به هم فشرده شده ساخته شده و حالت ارتجاعی دارند.