عاقبت بازی با تمساح - شبکه‌ما

فردی که با جسارت کامل دستش را داخل دهان تمساح برد با برخورد تمساح روبرو شد و دستش را پیچاند.

عاقبت بازی با تمساح

دسته بندی ها:
توضیحات:

فردی که با جسارت کامل دستش را داخل دهان تمساح برد با برخورد تمساح روبرو شد و دستش را پیچاند.

برچسب ها: